Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

HAKKIMIZDA

 

 

 

Bülent ERSAN 

Yeminli Mali Müşavir

Eski Hesap Uzmanı 

Ortak

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdal TUNA

Baş Denetçi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şenol SÖNMEZ

Başdenetçi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Koray ZORLU

Denetçi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin ULUYILMAZ

Yönetici Asistanı

 

 

 

 

 

 

 

 

Janberk ERSAN 

Bağımsız Denetçi

 

 

 

    

 

 

 

 

 

         


 

 

 

Erdal SÖNMEZ

Yeminli Mali Müşavir

Eski Hesap Uzmanı

Ortak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdurrahman SARI

Baş Denetçi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nevzat ARSLAN

Başdenetçi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mustafa ÖZALP

Denetçi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mehmet ÖZKAN

Denetçi

 

 

 

 

Handan SOLA

Bağımsız Denetçi