Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

GÜNCEL YAZILAR


Yeni Nesil Teşvik Uygulaması Başladı (22.06.2018)

Milyonlarca çalışanı kapsayan yeni nesil teşvik uygulamaları dün başladı. Çalışmayla sözleşmeli personelin hakları genişletildi. Küçük işletmelere vergi ve prim desteği sağlandı. Çalışma hayatında...
ayrıntılar için tıklayın

20 Yıl Sonra Bağlanacak Emekli Aylığında Hak Kaybınız Olmaz / Ekrem Sarısu (22.06.2018)

Soru: 35 yaşındayım. Emeklilik için istenen primi 5 yıl sonra dolduruyorum. Fakat 60 yaşında maaş almaya başlayacağım. Primlerim en yüksekten ödenen bir kurumda çalışıyorum. 5 yıl sonra işi...
ayrıntılar için tıklayın

Kreş Yardımında Gelir Vergisi İstisnası / Resul Kurt (22.06.2018)

7103 sayılı Kanun'la kadın hizmet erbabı adına verilecek kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin gelir vergisi istisnası getirilmişti. Gelir vergisi istisnasının ne şekilde uygulanacağı merak...
ayrıntılar için tıklayın

Teşvik Belgesi İşlemleri Elektronik Ortama Aktarılıyor / Recep Bıyık (22.06.2018)

Yatırımların teşvikine ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hem mevzuatta önemli düzenlemeler, hem de uygulamada önemli iyileştirmeler yapılıyor...
ayrıntılar için tıklayın

İşsiz Kadınlara 3 Maaş Birden / Arif Temir (22.06.2018)

Başlığı okuyunca bir çoğunuz olmaz böyle bir şey, işsiz güçsüz birisine üç maaş olur mu? Diyebilirsiniz. Ancak işsiz bir kadının üç maaş alma hakkı var. Çalışan birisinin işsiz kalarak işsizlik...
ayrıntılar için tıklayın

Çalışma Hayatında Beklentiler Başka Döneme Kalır / Vedat İlki (22.06.2018)

Çalışma hayatında beklenti olan bir çok düzenleme 24 Haziran sonrasına sarkacak gibi görünürken,bazı düzenlemeler ekonomik konjektörle belirlenecektir.Son günlerde kısmen de olsa işverenlerin prim...
ayrıntılar için tıklayın

Limited Şirketlerin Anonim Şirkete Dönüşmesinde Maliye Görüş Değiştirdi / Numan Emre Ergin (21.06.2018)

Maliye Bakanlığı, vergi kanunlarının kendisine verdiği yetkiler içerisinde çeşitli düzenleyici işlemlerde bulunmakta veya vergi kanunlarının uygulanmasına ilişkin yorumlarını yine açıklayıcı...
ayrıntılar için tıklayın

Askerlik Borçlanması Da Emekli Aylığını Yükseltebilir / Okan Güray Bülbül (21.06.2018)

Erkek sigortalılar askerlik borçlanmasıyla emeklilikte önemli avantajlar sağlayabilir. Askerlik için yapılacak azamiden borçlanma, emekli aylığını yükseltebilir. Ayrıca yine bu sayede emeklilik...
ayrıntılar için tıklayın

Geçici Vergide Altı Değişiklik İhtiyacı / Bumin Doğrusöz (21.06.2018)

Gelir vergisi mükelleflerinden basit usulde vergilendirilenler hariç olmak üzere ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek kazancı sahipleri ve kurumlar vergisi mükellefleri, altışar aylık dönem...
ayrıntılar için tıklayın

Ev Sahibi Ol Kıdem Tazminatı Öde! / Vedat İlki (21.06.2018)

Başlığı okuduğunuzda bir çoğunuz bu konuda şaşıracaksınız.Okur bu soruyu yöneldiği zaman keşke bu işi bilen Uzmanların yazılarını okusa idi. Konuya 7 yıl önce bu köşeden yazmışım...
ayrıntılar için tıklayın

Çalışana Ödenen Tazminatların Vergilendirilmesi Yeni Düzenlemeler / Akif Akarca,Dr.Mehmet Şafak (21.06.2018)

Hizmet erbabına ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, işten ayrıldığında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu tazminatlar vergi mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde gelir vergisinden istisnadır...
ayrıntılar için tıklayın

Şirket Ortaklarına SGDP Kıyağı / Mustafa İşcan (20.06.2018)

Değerli okurlar, bugün sizlere SGDP’den (Sosyal Güvenlik Destekleme Primi) bahsedip son torba yasa ile özellikle şirket ortaklarına getirilen borç silinmesinden bahsedeceğim...
ayrıntılar için tıklayın

Bağkur'dan Daha Erken Emekli Olmanız Mümkün / Ekrem Sarısu (20.06.2018)

Soru: 1992’de başlayan sigortamla SSK’ya 1460 gün prim ödedim. Bağkur’a da 1100 gün prim ödedim. Daha sonra SSK’lı oldum ve 240 gün prim ödedim. Yüzde 48 engelli raporum var. Ayrıca Bağkur’dan...
ayrıntılar için tıklayın

Spora Vergi Desteği Yürürlükte, Milli Takım Tatilde / Recep Bıyık (20.06.2018)

Uzunca sayılacak bir süredir futbol maçlarını baştan sona izlemiyorum. Tesadüfen denk gelirse maç özetlerine şöyle bir bakıyorum. Bazen üç dakikalık maç özetleri bile beni sıkmaya yetiyor...
ayrıntılar için tıklayın

Son 1261 Gün Emekliliği Belirler / Cem Kılıç (20.06.2018)

Emeklilik çalışanların statülerine göre, yani SSK’lı (4-a), Bağ-Kur’lu (4-b) veya devlet memuru (4-c) olmalarına göre farklılık gösterir. Her bir statü içerisinde bulunanların belirli koşulları...
ayrıntılar için tıklayın

İş Güvenliğinde Yeni Dönem / Arif Temir (20.06.2018)

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte 24 Mayıs 2018 tarihinde değişiklik yapıldı. Değişiklikler aynı tarihte yayınlanarak yürürlüğe girdi...
ayrıntılar için tıklayın

Çalışma Hayatında Yıllık İzin Esasına Bakış / Vedat İlki (20.06.2018)

Havaların ısınması,okulların tatilinin başlamasıyla,yıllık izinlerin planlaması işyerlerinde yapılmaya başlandı. İş Hukukunda Yıllık İzin Düzenlemesi 4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesi...
ayrıntılar için tıklayın

Stok affı kaçmaz…/ Nedim Türkmen (19.06.2018)

7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 6'ncı maddesi hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine...
ayrıntılar için tıklayın

2017 Takvim Yılı İçin Tam Tasdik Raporlarının Yazılmaması Gerekir ! / Yılmaz Sezer (19.06.2018)

Yeminli mali müşavirler (YMM), meslek kanunundan gelen zorunluluk nedeniyle mükelleflerin (gerçek ve tüzel kişilerin) mali tablolarını ve beyannamelerini ilgili mevzuat hükümleri, muhasebe...
ayrıntılar için tıklayın

Bağkur'a Geçmenizin Avantajı Yok / Ekrem Sarısu (19.06.2018)

Soru: 14 Ocak 2019’da 25 yılım doluyor. Şu an 7200 gün prim ödemem var. 54 yaşında da emekli olacağım. Öğrenmek istediğim konuları aşağıda sıralıyorum. 1) Şu an 25 yılın dolmasına 6 ay kadar var...
ayrıntılar için tıklayın

Tazminatta Bunlara Dikkat / Resul Kurt (19.06.2018)

İşçi ve işveren arasındaki en önemli anlaşmazlıkların başında gelen kıdem tazimatı, halen 1475 sayılı eski İş Kanunun 14. maddesi hükümlerine göre uygulanıyor. İşçi ve işveren, kıdem tazminatı...
ayrıntılar için tıklayın

İznini Kullanamayan İşçi İstifa Ederse Tazminat Alır / Okan Güray Bülbül (19.06.2018)

Çalışan ve işveren arasındaki ilişkide yıllık izin önemli bir yer tutuyor. Üst üste yıllık izin kullanamayan işçi istifa ederse işveren tazminatını vermekle yükümlü olur. İşte yıllık izin konusunda...
ayrıntılar için tıklayın

Geçici Vergide Matrah Sorunları / Bumin Doğrusöz (19.06.2018)

Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç), serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri için yılda dört defa söz konusu olan mükellefiyetlerden birisi de, üçer aylık...
ayrıntılar için tıklayın

Sıcak Para Gören Çalışan Bağlanacak Emekli Aylığını Düşürmüş / Vedat İlki (19.06.2018)

1974 doğumlu olan erkek okurum ,ilk defa 01/06/1990 tarihinde SSK olmuş. 24.11.1989-23.05.1991 arası 25 yıl 52 5525 52 yaş 5525 güne ihtiyaç var. YIL GÜN 1999 Öncesi 1968 2000-2008/09...
ayrıntılar için tıklayın

Staj Sigortasında Emeklilik Primi Ödenmez / Ekrem Sarısu (18.06.2018)

Soru: 18 Temmuz 1971 doğumluyum. Meslek lisesinde 1 Ekim 1991’de karayollarında staj yaparken sigorta girişi yaptılar. Fakat prim ödemesi yapmadılar. İlk sigorta başlangıcımı 1997 Aralık ayında...
ayrıntılar için tıklayın

Emekli Maaşları Temmuzda ‘Zamlı’ Olarak Yatacak / Okan Güray Bülbül (18.06.2018)

3 Temmuz’da haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı oranı belli olacak. Memur emeklisi de büyük ihtimalle enflasyon farkı alacak. Temmuz ayında maaşlar...
ayrıntılar için tıklayın

Emlak Danışmanlarına Da Mesleki Yeterlilik Şart! / İbrahim Işıklı (18.06.2018)

Mesleki yeterlilik belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterliliklerde tanımlanmış esaslara göre...
ayrıntılar için tıklayın

İzin Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey... / Cem Kılıç (18.06.2018)

Okullar kapandı, yaz geldi, şimdi izin kullanma zamanı. Şu sıralar çalışanlar ne zaman ve kaç gün izne çıkacaklarını düşünüyorlar. Bir kısım çalışan ise çoktan yıllık ücretli izne çıktı bile...
ayrıntılar için tıklayın

Yurtdışı Borçlanmasında İlk Adım / Şevket Tezel (18.06.2018)

Yurtdışı borçlanması yeryüzünde sadece Türk vatandaşlarına özgü bir hak. Dövize yoğun ihtiyaç duyulan dönemde ülkeye döviz girişi ve gurbetçi vatandaşların ülkeye bağlılığını kuvvetlendirmek...
ayrıntılar için tıklayın

Muhasebe Standardında Değişiklik (13.06.2018)

"Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı"nda (TMS) değişikliğe gidildi. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun...
ayrıntılar için tıklayın

Çalışanların Otomatik Olarak Bir Emeklilik Planına Dahil Edilmesi (Otobes) / İbrahim Güler (13.06.2018)

Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesi 01.01.2017 tarihinden itibaren kademeli olarak uygulanmaktadır. 4632 sayılı Kanun'un Ek:2. maddesinin birinci...
ayrıntılar için tıklayın

Memuriyetten İhraç Edilenler Emekli İkramiyesi Alabilir Mi? / Ekrem Sarısu (13.06.2018)

Soru: 8 Mayıs 1970 doğumluyum. Askerliğimi 31 Temmuz 1994-31 Mart 1995 arasında yaptım. 1 Eylül 1995-31 Temmuz 1996 arası özel okulda öğretmen olarak çalışarak SSK’ya 330 gün prim ödedim...
ayrıntılar için tıklayın

Değer Artış Kazancının Tespitinde Görüş Değişikliği ve Vergi Affı Fırsatı / Sedat Büyük,Anıl Atılganer (13.06.2018)

Ülkemizdeki şirketlerin büyük bir kısmı aile şirketi olarak limited şirket statüsünde kurulmaktadır. Limited şirket ortaklarının sorumluluğunun genişliği, işlerin büyümesi ya da yabancı sermaye...
ayrıntılar için tıklayın

OECD’de Ücretlerin Dörtte Biri Vergiye Gidiyor / Cem Kılıç (13.06.2018)

İstihdam üzerindeki yükler, hem bireylerin istihdam kararlarını ve seçeneklerini hem de firmaların işe alım kararlarını, yani kaç kişiyi istihdam edeceklerini etkiliyor. Türkiye’de yıllardır...
ayrıntılar için tıklayın

İkale Vergiden Muafiyet Tazminat Tavanı Kadar / Vedat İlki (13.06.2018)

7103 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanunun tazminat ve yardımlarda gelir vergisi istisnasını düzenleyen 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Son Yedi Yılda Fazla Prim Ödenen Kurum Şartlarıyla Emekli Olunuyor / Ekrem Sarısu (12.06.2018)

Soru: 20 Ekim 1960 doğumluyum. SGK başlangıcım 18 Mart 1985. 4000 gün prim ödemem var. 2011’de Bağkur’a geçtim. İlk ay primimi ödedim. Daha sonrasında ödeyemedim. Aftan yararlanıp Bağkur’a olan...
ayrıntılar için tıklayın

Dövizle Sermaye Artırımına Vergi Desteği / Veysi Seviğ (12.06.2018)

7103 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 280’inci maddesinden sonra gelmek üzere “Yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar” başlığı altında yeni bir...
ayrıntılar için tıklayın

Bayram Gelmeden ‘İkramiyesi Geldi! / Resul Kurt (12.06.2018)

Geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanımızın talimatları ile ayrım yapılmaksızın tüm SGK emeklilerine dini bayramlarda 1.000’er TL ikramiyesi ödeneceğine yönelik düzenleme yapıldı. Sosyal Güvenlik...
ayrıntılar için tıklayın

Arife Günü İşyerini Kapat Telafi Çalışmasıyla Tatili Uzat! / Okan Güray Bülbül (12.06.2018)

Çarşamba ve arife günü işyerini kapatarak işçinin bayram tatilini uzatan işveren, 2 ay içinde yaptırabileceği telafi çalışmasıyla bu açığı kapatabilir. Böylece hem işçi uzun tatil yapar hem...
ayrıntılar için tıklayın

Vergide Ceza Yığılması Yargı Freni / Bumin Doğrusöz (12.06.2018)

İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunması Dair Avrupa Sözleşmesi’ne (İHAS) ek 7 no’lu protokol, Türkiye tarafından her hangi bir çekince veya beyan konulmaksızın 1985’de imzalanmış...
ayrıntılar için tıklayın

Bayram İçin İzin Tüyoları / Arif Temir (12.06.2018)

Dini bayramlarda bir çoğumuz izinlerin çok olmasını isteriz. Özellikle çalışanlar memleketlerine veya ailelerinin yanına gidip yakınları ile bayramlaşmak hasret gidermek için bayram tatillerinin...
ayrıntılar için tıklayın

Asgari Geçim İndirimi Ücretlileri Vergi Diliminden Kurtardı / Vedat İlki (12.06.2018)

“Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın...
ayrıntılar için tıklayın

Sözleşmeli ve Geçici Personel İş Sonu Tazminatından Kesilen Gelir Vergilerini Nasıl Geri Alacak? / Şevket Tezel (12.06.2018)

Kamuda 657/4/B’ye tabi sözleşmeli personel ve 657/4/C’ye tabi geçici tabi geçici personelden emekli olan veya tazminata hak kazandırır şekilde işten ayrılanlara ödenen iş sonu tazminatında gelir...
ayrıntılar için tıklayın

Yeni Sınırlamalar Çerçevesinde Sermaye Artırımında Döviz Kullanımı / Umut Kolcuoğlu (11.06.2018)

Son dönemde döviz kurlarındaki büyük artış, ülke genelinin olduğu gibi, hukuk dünyasının da gündeminde. Konu bu kadar gündemdeyken, geçtiğimiz ay Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sermaye...
ayrıntılar için tıklayın

Faturasız Satılan Mallar Kayıtlardan Nasıl Çıkarılacak? / Nedim Türkmen (11.06.2018)

7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs 2018 Tarihli ve 30425 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak...
ayrıntılar için tıklayın

SSK'ya Prim Ödeniyorsa Bağkur'a Prim Ödeme Zorunluluğu Yok / Ekrem Sarısu (11.06.2018)

Soru: Bir limited şirket ortağı, bildiğim kadarı ile Bağkur’lu olmak zorundadır. Şirket ortağı iken bir işe girip çalışmaya başlarsam ve SSK primlerim ödenmeye başlayınca Bağkur ödemeleri yapma...
ayrıntılar için tıklayın

Son 3.5 Yılı SSK'lı Geçirene Erken Emeklilik Formülü / Okan Güray Bülbül (11.06.2018)

Önce SSK’lı olup daha sonra esnaf veya memur olan bir kişinin SSK’lı olduktan sonraki çalışmalarında aralıklar varsa, bu kişiler emekli olmalarına 3.5 yıl kala tekrar SSK’lı olarak çalışmaya...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Borçlarında Taksitlendirme Dönemi / İbrahim Işıklı (11.06.2018)

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borcu olan işverenlerin tecil ve taksitlendirmeye ilişkin uzun bir süredir beklediği düzenleme yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Kanun’a Göre...
ayrıntılar için tıklayın

Emekli Maaşlarında Cumhurbaşkanı Yine Yanıltılıyor / Mustafa İşcan (09.06.2018)

Değerli okurlar, bugün sizlere önce sayın Cumhurbaşkanımızın daha sonra da Maliye Bakanımızın yapmış olduğu emekli maaşları açıklamalarında nasıl yanıltıldıklarından bahsedeceğim. 1-2 yıldır sık...
ayrıntılar için tıklayın

Sağlık Hizmetlerinde Robotik Süreç Otomasyonu Ve Çalışma Hayatının Geleceği / Mehmet Gülez (09.06.2018)

Dünya genelinde sağlık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren müşterilerimiz maliyetlerin kontrol altına alınması ve hastalara sağladıkları hizmetlerde kalitenin yükseltilmesi konularına büyük...
ayrıntılar için tıklayın

1997'den Bağkur'a Kayıt Mümkün Değil / Ekrem Sarısu (09.06.2018)

Soru: 1 Aralık 1970 doğumluyum. 19 Aralık 1997 tarihinde şirket ortaklığım oldu. Ortaklığım bir yıl kadar devam etti. Ticaret odası aidatını ve vergisini yatırdık. Bağkur’da görünmüyor...
ayrıntılar için tıklayın

Kadroya Gecen Taşerona 1100 TL İlave Tediye Hakkı / Okan Güray Bülbül (09.06.2018)

Taşerondan kadroya geçen işçiler kamudaki tüm haklardan yararlanıyor. Bunlardan en önemlisiyse 700 ila 1100 TL arasında maaşa göre değişen ilave tediye. İşçiler bu hakkı almaya da başladı...
ayrıntılar için tıklayın

Emekliye Çifte Zam / Faruk Erdem (09.06.2018)

Bugünlerde bin liralık ikramiyelerini cebine koyan emeklilerin temmuz zammı da adım adım yaklaşmaya başladı. İlk 5 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte zam oranları şekilleniyor. İlk 5 aylık...
ayrıntılar için tıklayın

Yüksek Emekli Aylığı İçin Plan Yapmak Gerekir / Vedat İlki (09.06.2018)

İşçi,Memur,İşveren  öğrenmek istediği konular genel başlıklarıyla aşağıda sıralanmıştır ; a.)Ne zaman emekli olurum? b.)Ne kadar emekli maaşı alırım? c.)Eksik günlerimi borçlanma haklarım nedir?...
ayrıntılar için tıklayın

İmar Affına Hücum! / Nedim Türkmen (08.06.2018)

Hükümet yaklaşan seçim öncesi, seçmenlerin gönlünü almak ve sonrasında da oylarını almak için; uzun süredir beklenen ve altyapısı hazırlanan “İmar Barışı” düzenlemesini 7143 Sayılı Kanun...
ayrıntılar için tıklayın

Yıpranma Süresinin Tespiti İçin SGK'ya Da Başvurabilirsiniz / Ekrem Sarısu (08.06.2018)

Soru: 1990 yılından 1997’ye kadar Sağlık Bakanlığı’nda röntgen teknisyeni olarak çalıştım. 1997 yılından sonra ziraat mühendisi olarak kamuda halen çalışmaktayım. Röntgen teknisyeni olarak...
ayrıntılar için tıklayın

Az Vergi, Çok Teşvik / Resul Kurt (08.06.2018)

Seçim heyecanı tüm partilerde yoğun bir şekilde hissediliyor. Elbette bu seçimin sonuçlarını etkileyecek en önemli argümanının ekonomi olduğunu söylesek abartmış olmayız. Bu yüzden tüm siyasi...
ayrıntılar için tıklayın

Varlık Barışında Cevaplanan/Cevaplanmayan Sorular / Recep Bıyık (08.06.2018)

Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanun’un vergi barışına ilişkin tebliği bir süre önce yayımlandı ve uygulaması başladı. Kanunun varlık barışına ilişkin düzenlemeleriyle...
ayrıntılar için tıklayın

Çalışanlar Ne Kadar İzin Kullanacak? / Arif Temir (08.06.2018)

Bugün okulların tatil olması ile birlikte çalışanlar tatil hazırlıklarına başladılar. Tatil hazırlığı yaparken çalışanınizne çıkmadan önce başta yıllık izin hakkı olmak üzere izinle ilgili bazı...
ayrıntılar için tıklayın

Anneniz Primini 3600 Güne Tamamlayıp 58 Yaşını Dolduracak / Ekrem Sarısu (07.06.2018)

Soru: Annemin 1995 yılında sigorta başlangıcı bulunuyor. Arada yaklaşık 15 yıllık boşluk var. 2012 yılından 2014’e kadar olan sürede 560 günlük 4b hizmeti var. Ayrıca şimdi de 1700 gün olan...
ayrıntılar için tıklayın