Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

SİRKÜLER

...» Sirküler No: 2022/16 KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARINA İLİŞKİN VERGİ İSTİSNASI 30.06.2022 TARİHLİ BİLANÇOLARDA YER ALAN YABANCI PARALAR İÇİN DE UYGULANABİLECEK

...» Sirküler No: 2022/15 BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAK ZORUNDA OLAN ŞİRKETLER

...» Sirküler No: 2022/14 7417 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

...» Sirküler No: 2022/13 MENKUL SATIŞLARINDA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN TL OLARAK YERİNE GETİRİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

...» Sirküler No: 2022/12 29 MART 2022 TARİH VE 5359 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE 1 NİSAN 2022 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE BAZI TESLİM VE HİZMETLERİN KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

...» Sirküler No: 2022/11 TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEN YABANCI PARALAR VE ALTIN HESAPLARI İÇİN KUR FARKI, FAİZ, KAR PAYI İLE DİĞER KAZANÇLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI GETİRİLDİ

...» Sirküler No: 2022/10 E-BELGE UYGULAMALARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

...» Sirküler No: 2022/9 22 OCAK 2022 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 7351 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA VE İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

...» Sirküler No: 2022/8 İHRACAT BEDELLERİNİN TÜRKİYE'YE GETİRİLME ZORUNLULUĞUNDA SON DURUM

...» Sirküler No: 2022/7 KAR PAYI DAĞITIMLARINDA STOPAJ ORANLARI %10’A DÜŞÜRÜLDÜ

...» Sirküler No: 2022/6 NAKİT SERMAYE ARTIRIMI ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZ İNDİRİMİNDE DİKKATE ALINACAK ORAN 2021 HESAP DÖNEMİ İÇİN %24,52 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

...» Sirküler No: 2022/5 GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

...» Sirküler No: 2022/4 GERÇEK KİŞİLERİN 2021 TAKVİM YILINDA ELDE ETTİKLERİ KAR PAYLARI, ÜCRET GELİRLERİ, GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI VE DİĞER MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN DURUMU

...» Sirküler No: 2022/3 VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİ ALTI AY UZATILDI

...» Sirküler No: 2022/2 2021 HESAP DÖNEMİ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

...» Sirküler No: 2022/1 İHRACATÇILARA 3 OCAK 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN İHRACAT BEDELİ DÖVİZLERİN %25’İNİ MERKEZ BANKASI’NA SATMA ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

...» Sirküler No: 2021/28 1 OCAK 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN ÖNEMLİ VERGİSEL DEĞİŞİKLİKLER

...» Sirküler No: 2021/27 ÜCRET GELİRLERİNİN ASGARİ ÜCRETE İSABET EDEN KISMI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTULDU

...» Sirküler No: 2021/26 VERGİ YARGISI

...» Sirküler No: 2021/25 GERÇEK KİŞİLERE VE KURUMLARA AİT FİNANSAL BİLGİLERİN ÜLKELER ARASINDA KARŞILIKLI OLARAK OTOMATİK DEĞİŞİMİ UYGULAMASI BAŞLADI

...» Sirküler No: 2021/24 MÜKELLEFLERE AKTİFLERİNDE KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ KIYMETLERİNİ YENİDEN DEĞERLEME İMKANI GETİRİLDİ

...» Sirküler No: 2021/23 TÜZEL KİŞİLER VE TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TEŞEKKÜLLER 31.08.2021 TARİHİNE KADAR GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU VERMEK ZORUNDALAR

...» Sirküler No: 2021/22 VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİ ALTI AY UZATILDI

...» Sirküler No: 2021/21 1-26 TEMMUZ 2021 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK OLAN MALİ TATİLDE MÜKELLEFİN HAKLARI

...» Sirküler No: 2021/20 TEMMUZ 2021 DÖNEMİNDEN İTİBAREN ELEKTRONİK OLARAK DÜZENLENEN BELGELER FORM Ba VE Bs BİLDİRİMLERİNE DAHİL EDİLMEYECEK

...» Sirküler No: 2021/19 STOPAJ GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİNDE MATRAH ARTIRIMI UYGULAMASI

...» Sirküler No : 2021/18 KESİNLEŞMEMİŞ VE DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR İLE İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLERİN MÜKELLEFLERCE YAPILANDIRMA KANUNUNDAN YARARLANILARAK KESİNLEŞTİRİLMESİ HALİNDE %5 VERGİ İNDİRİM HAKKI KAYBEDİLMEYECEK

...» Sirküler No: 2021/17 YAPILANDIRMA KANUNUNDA KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

...» Sirküler No: 2021/16 YAPILANDIRMA KANUNUNDA İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

...» Sirküler No: 2021/15 YAPILANDIRMA KANUNUNDA MATRAH ARTIRIMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI

...» Sirküler No: 2021/14 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE UZATILDI

...» Sirküler No: 2021/13 KURUMLAR VERGİSİ ORANI 2021 YILI İÇİN %25, 2022 YILI İÇİN %23 OLARAK UYGULANACAK

...» Sirküler No: 2021/12 MİKRO İHRACAT (KOLAYLAŞTIRILMIŞ HIZLI İHRACAT) UYGULAMASI VE GERÇEK KİŞİLERE TANINAN GELİR VERGİSİ TEŞVİKİ

...» Sirküler No: 2021/11 DÖNEM SONU VERGİ KARŞILIĞI MUHASEBESİ

...» Sirküler No: 2021/10 1 MART 2021 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE KDV TEVKİFATI UYGULAMASINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLDİ

...» Sirküler No: 2021/9 E-BELGE UYGULAMALARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

...» Sirküler No : 2021/8 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE VERGİ KESİNTİSİ ORANI %5'E ÇIKARILDI

...» Sirküler No : 2021/7 FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI UYGULAMASI BAŞLADI

...» Sirküler No : 2021/6 SÖZLEŞME BEDELLERİNİN DÖVİZ CİNSİNDEN BELİRLENMESİ ZORUNLULUĞUNDA SON DURUM

...» Sirküler No: 2021/5 ŞİRKETLERDE SERMAYENİN KAYBI VE BORCA BATIK OLMA DURUMUNA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI

...» Sirküler No: 2021/4 KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ

...» Sirküler No: 2021/3 DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMASI 1 OCAK 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

...» Sirküler No: 2021/2 E-DEFTER DOSYALARI VE BUNLARA İLİŞKİN BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ GİB BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNDE SAKLANMASI UYGULAMASI BAŞLADI

...» Sirküler No: 2021/1 2020 YILI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

...» Sirküler No: 2020/28-2021 VERGİLENDİRME DÖNEMLERİ İÇİN UYGULAMADA VE MEVZUAATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

...» Sirküler No: 2020/27 TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMASINDA MÜKELLEFLERİN HAZIRLAMAK ZORUNDA OLDUKLARI RAPORLAR

...» Sirküler No: 2020/26 BAZI MAL TESLİMİ VE HİZMET İFALARINDA UYGULANAN KDV ORANLARI İLE KİRALAMALARDA UYGULANAN GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

...» Sirküler No: 2020/25 7252 SAYILI KANUNLA ÇALIŞMA HAYATINDA ÖNEMLİ DÜZENLEMELER YAPILDI

...» Sirküler No: 2020/23 1 TEMMUZ - 20 TEMMUZ TARİHLERİ ARASI MALİ TATİL

...» Sirküler No: 2020/22 1 TEMMUZ 2020 TARİHİ İTİBARIYLA E-FATURA VE E-İRSALİYE UYGULAMASINA GEÇMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEFLER

...» Sirküler No : 2020/21 İCRA VE İFLAS KANUNU İLE AVUKATLIK KANUNU UYARINCA KARŞI TARAFA YÜKLETİLEN VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE GELİR VERGİSİ TEVKİFATI UYGULAMASI

...» Sirküler No: 2020/20 İŞVERENLERCE HİZMET ERBABININ İŞYERİNE GİDİP GELMESİ İÇİN SAĞLANAN MENFAATLERİN VERGİSEL BOYUTU

...» Sirküler No: 2020/19 ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE YENİ DÖNEM

...» Sirküler No: 2020/18 VERGİ MATRAHININ TESPİTİ AÇISINDAN BİNEK OTOMOBİLLERİN GİDERLERİ İLE AMORTİSMANLARINDA YENİ DÖNEM

...» Sirküler No: 2020/17 ARABULUCULUK ANLAŞMA TUTANAĞINA İSTİNADEN ÖDENEN İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNADIR

...» Sirküler No: 2020/16 İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞANLARI ADINA ÖDENEN ÖZEL SAĞLIK POLİÇESİ PRİMLERİNİN VERGİSEL DURUMU

...» Sirküler No: 2020/15 7244 SAYILI "YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN" İLE ÖNEMLİ DÜZENLEMELER YAPILDI

...» Sirküler No: 2020/14 E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ UZATILDI

...» Sirküler No : 2020/13 İHRACATÇILARA YEŞİL PASAPORT VERİLMESİ UYGULAMASINDA İYİLEŞTİRMELER YAPILDI

...» Sirküler No: 2020/12 TİCARET BAKANLIĞININ COVİD-19 NEDENİYLE YAYIMLAMIŞ OLDUĞU YAZININ SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KAR DAĞITIM KARARLARINA ETKİSİ

...» Sirküler No: 2020/11 SGK’YA ÖDENECEK SİGORTA PRİMLERİ 6 AY SÜRE İLE ERTELENDİ

...» Sirküler No: 2020/10 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARININ KOŞULLARI

...» Sirküler No: 2020/9 BAZI MÜKELLEF GRUPLARININ KDV VE MUHTASAR BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ ERTELENDİ

...» Sirküler No : 2020/8 SON YASAL DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYEN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE UYGULANMAKTA OLAN VERGİ İNDİRİMİNİN USUL VE ESASLARI

...» Sirküler No: 2020/7 TRANSFER FİYATLANDIRMASI KONUSUNDA ÖNEMLİ DÜZENLEMELER YAPILDI

...» Sirküler No: 2020/6 İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNDA SON DURUM

...» Sirküler No: 2020/5 SON DURUM İTİBARIYLA KONUT TESLİMLERİNDE GEÇERLİ KDV ORANLARI

...» Sirküler No: 2020/4 2019 YILI VERGİLENDİRME DÖNEMLERİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE KDV İADE SÜRECİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

...» Sirküler No : 2020/3 SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİM FAİZ ORANI 2019 YILI İÇİN %12,02 OLARAK DİKKATE ALINACAK

...» Sirküler No: 2020/1 2020 Yılı Dönem Sonu İşlemleri

...» Sirküler No: 2020/2 BİNEK OTOMOBİLLERDE GİDER KISITLAMASI

...» Sirküler No: 2019/10 ÜCRETLİLERE YAPILAN TAZMİNAT ÖDEMELERİNDE VERGİ İSTİSNASI UYGULAMASI VE ÖNCEDEN KESİLEN VERGİLERİN İADESİ

...» Sirküler No: 2019/9 VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİ %5 İNDİRİMLİ ÖDEYEBİLECEKLER

...» Sirküler No: 2019/8 GENÇ GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN VERGİ VE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI

...» Sirküler No: 2019/7 KONKORDATO İLAN EDEN FİRMALARDAN ALACAKLI OLAN MÜKELLEFLER ALACAKLARI İÇİN GİDER KARŞILIĞI AYIRABİLİRLER

...» Sirküler No: 2019/6 MÜKELLEFLER NAKİT KDV İADE TALEPLERİNİN %50'SİNİ HEMEN ALABİLECEK

...» Sirküler No: 2019/5 KDV İADE TALEPLERİNDE YENİ DÖNEM

...» Sirküler No: 2019/4 18 OCAK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 7161 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

...» Sirküler No: 2019/3 İMAR BARIŞINA İSTİNADEN YAPILAN ÖDEMELERİN TİCARİ İŞLETMELERDE GİDER VEYA MALİYET KAYDI BOYUTU

...» Sirküler No: 2019/2 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VERGİ VE SGK AFFINDAN YARARLANAN ANCAK ÖDEMELERİNİ GERÇEKLEŞTİREMEYEN MÜKELLEFLERE YENİ BİR HAK TANINDI

...» Sirküler No: 2019/1 2018 Yılı Dönem Sonu İşlemleri

...» Sirküler No: 2018/36: ŞİRKETLERE 1.1.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 1 AY İÇİNDE PTT'DEN ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ ALMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

...» Sirküler No: 2018/35 İNTERNET ORTAMINDA VERİLEN REKLAM HİZMETLERİ VERGİ KESİNTİSİ KAPSAMINA ALINDI

...» Sirküler No: 2018/34 TÜRK PARASINA ÇEVRİLECEK SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİ TEKRAR HASAPLANMAYACAK

...» Sirküler No: 2018/33 TÜRK LİRASI CİNSİNDEN SÖZLEŞME YAPILMASI ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ DÜZENLEMEDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

...» Sirküler No: 2018/32 GERÇEK KİŞİ ORTAĞIN PARASININ ŞİRKET TARAFINDAN BORÇLANILMAK SURETİYLE KULLANILMASININ VERGİSEL BOYUTU

...» Sirküler No: 2018/31 KADIN HİZMET ERBABINA SAĞLANAN KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ YARDIMLARI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNASI EDİLDİ

...» Sirküler No: 2018/30 TÜRK LİRASI CİNSİNDEN SÖZLEŞME YAPILMASI ZORUNLULUĞU VE UYGULAMAYA GETİRİLEN İSTİSNALAR

...» Sirküler No: 2018/29 YABANCILARA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ KDV'DEN İSTİSNA EDİLDİ

...» Sirküler No: 2018/28 KAMUYA BAĞIŞLANAN OKUL, HASTANE, ÖĞRENCİ YURDU, İBADETHANE GİBİ TESİSLERİN İNŞASINDA BAĞIŞÇILAR KDV ÖDEMEYECEK

...» Sirküler No: 2018/27 KDV UYGULAMASINDA MAL İHRACATININ KOŞULLARI

...» Sirküler No: 2018/26 SON YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI ÜZERİNDEN ÖDENEN KDV'NİN İNDİRİM KOŞULLARI

...» Sirküler No: 2018/25 ESKİ NESİL YAZAR KASALARA AİT MALİ BİLGİLER 1 EKİM 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN GİB'E İLETİLECEK

...» Sirküler No: 2018/24 İHRACAT BEDELLERİNİN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ ZORUNLULUĞU

...» Sirküler No: 2018/23 SON YASAL DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE ELEKTRONİK FATURA YERİNE KAĞIT FATURA DÜZENLENMESİ FİİLİNİN CEZASI

...» Sirküler No: 2018/22 SON YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASI

...» Sirküler No: 2018/21 LİMİTED ŞİRKETLERİN VE ORTAKLARININ KAMU BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU

...» Sirküler No: 2018/20 SON YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA ÇALIŞANLARA MUHTELİF ADLAR ALTINDA YAPILAN TAZMİNAT ÖDEMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

...» Sirküler No: 2018/19 MALİ TATİL UYGULAMASI VE MÜKELLEFİYETLE İLGİLİ SÜRELERE ETKİSİ

...» Sirküler No: 2018/18 2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLARAK FİZİKİ ORTAMDA TUTULAN YEVMİYE DEFTERİNİN HAZİRAN AYI SONUNA KADAR KAPANIŞ TASDİKİNİN YAPTIRILMASI ZORUNLUDUR

...» Sirküler No: 2018/17 İMALATÇI MÜKELLEFLERLE AR-GE FAALİYETİ İLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLER YENİ İKTİSAP EDECEKLERİ İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN DAHA YÜKSEK ORANDA AMORTİSMAN AYIRABİLECEKLER

...» Sirküler No: 2018/16 2018 YILINDA BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAK ZORUNDA OLAN ŞİRKETLER EŞİK DEĞERLER DÜŞÜRÜLMEK SURETİYLE YENİDEN BELİRLENDİ

...» Sirküler No: 2018/15 TAM MÜKELLEFİYETE TABİ VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE AKTİFLERİNE KAYITLI TAŞINMAZLARINI YENİDEN DEĞERLEME OLANAĞI GETİRİLDİ

...» Sirküler No: 2018/14 YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI

...» Sirküler No: 2018/13 BAKANLAR KURULU KARARI İLE VERGİ ORANLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

...» Sirküler No: 2018/12 SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARI

...» Sirküler No: 2018/11 7104 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

...» Sirküler No: 2018/10 7103 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

...» Sirküler No:2018/9 SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİM FAİZ ORANI 2017 YILI İÇİN %17,06 OLARAK DİKKATE ALINACAK

...» Sirküler No : 2018/8 YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇOK SAYIDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

...» Sirküler No: 2018/7 REFORM NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER İÇEREN KDV KANUN TASARISI MECLİSE SEVK EDİLDİ

...» Sirküler No: 2018/7 REFORM NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER İÇEREN KDV KANUN TASARISI MECLİSE SEVK EDİLDİ

...» Sirküler No 2018/6 İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ UYGULAMASI BAŞLADI

...» Sirküler No : 2018/5 TELİF KAZANÇLARI İSTİSNASINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN ESERİN TESCİL ETTİRİLMESİ ZORUNLU

...» Sirküler No : 2018/4 MERKEZ BANKASI DÖVİZ BORCU BULUNAN FİRMALARA BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GETİRDİ

...» Sirküler No: 2018/3 İMALAT SANAYİNE YÖNELİK İNŞAAT HARCAMALARI NEDENİYLE YÜKLENİLEN KDV'Yİ MÜKELLEFLER DİLERLERSE İADE ALABİLİRLER

...» Sirküler No: 2018/2 STOKLARDAKİ EMTİANIN İMHA EDİLMESİNİN VERGİSEL SONUÇLARI

...» Sirküler No: 2018-01 2017 YILI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

...» Sirküler No: 2017/40 VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI 1 OCAK 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

...» Sirküler No: 2017/39 GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA GÖTÜRÜ GİDER ORANI %15'E DÜŞÜRÜLDÜ

...» Sirküler No: 2017/38 GELİR VERGİSİ TARİFESİ NEDENİYLE AYLIK NET ÜCRET GELİRLERİ 1.404,06 TL'NİN ALTINA DÜŞEN HİZMET ERBABINA İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖDEMESİ YAPILACAK

...» Sirküler No: 2017/37 VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 7061 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

...» Sirküler No: 2017/36 AMME ALACAĞININ KAMU İDARELERİNCE CEBREN TAHSİLİNDE İDARENİN İZLEDİĞİ SÜREÇ VE MÜKELLEFİN HAKLARI

...» Sirküler No : 2017/35 ANONİM ŞİRKETLERDE SGK VE VERGİ BORCUNDAN DOLAYI KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU

...» Sirküler No: 2017/34 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE UYGULANMAKTA OLAN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI BU BÖLGELERDE ÜRETİLEN GAYRİ MADDİ HAKLARIN PATENTE VEYA EŞ DEĞER BELGELERE BAĞLANMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU OLABİLECEK

...» Sirküler No: 2017/33 MECLİSE SEVK EDİLEN TORBA YASA İLE GETİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN YENİ VERGİLER VE MÜKELLEFLERE SAĞLANAN BAZI İMKANLAR

...» Sirküler No: 2017/32 KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN BEYANNAMELERE (DÜZELTME BEYANNAMELERİ DAHİL) İHTİRAZİ KAYIT KONULAMAZ DAVA AÇILAMAZ

...» Sirküler No: 2017/31 BAZI MÜKELLEF GRUPLARININ YENİ NESİL ÖKC KULLANMA ZORUNLULUĞU ERTELENDİ

...» Sirküler No: 2017/30 ARIZİ (SÜREKLİLİK ARZ ETMEYEN) SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

...» Sirküler No: 2017/29 DÖVİZLİ SATIŞLARDA VERGİ UYGULAMALARI

...» Sirküler No: 2017/28 MÜKELLEFLERİN OHAL KAPSAMINDA HAZİNEYE DEVROLAN KURUMLARDAN OLAN ALACAKLARININ GİDER YAZILMASI VEYA BU ALACAKLAR İÇİN KARŞILIK AYRILMASI MÜMKÜN DEĞİL

...» Sirküler No: 2017/27 İZAHA DAVET UYGULAMASI 1 EYLÜL İTİBARIYLA BAŞLIYOR

...» Sirküler No: 2017/26 7033 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

...» Sirküler No: 2017/25 1-20 TEMMUZ 2017 TARİHLERİ ARASI MALİ TATİL

...» Sirküler No : 2017/24 1 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE MAL İHRACI VE YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞLARDA E-FATURA DÜZENLENMESİ ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR

...» Sirküler No: 2017/23 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE BORÇLARINI TECİL ETTİREBİLME İMKANI GETİRİLDİ

...» Sirküler No: 2017/22 E-FATURA, E-DEFTER, E-ARŞİV, E-TEBLİGAT, E-HACİZ, YENİ NESİL ÖKC MEVZUATI VE UYGULAMALARI

...» Sirküler No: 2017/21 7020 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

...» Sirküler No: 2017/20 SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE TAM KDV TEVKİFATININ NİTELİĞİ

...» Sirküler No: 2017/19 VERGİ İNCELEME YÖNETMELİĞİNDE MÜKELLEFLER LEHİNE YAPILAN DÜZENLEMELER

...» Sirküler No: 2017/18 SERMAYE ARTIRIMLARINA GETİRİLEN VERGİSEL TEŞVİĞİN UYGULAMA ESASLARI

...» Sirküler No : 2017/17 PERSONELE YEMEK VERMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERDE VERGİ İSTİSNASI UYGULAMASI VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR

...» Sirküler No : 2017/16 SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KONUT TESLİMLERİNDE KDV VE DAMGA VERGİSİ UYGULAMALARI

...» Sirküler No : 2017/15 BAKANLAR KURULU KARARI İLE DAMGA VERGİSİ, HARÇLAR VE KKDF ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

...» Sirküler No 2017-14 TÜRKİYE'DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİ KDV'DEN İSTİSNA EDİLDİ

...» Sirküler No 2017-13 VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE 1 OCAK 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN % 5 VERGİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ

...» Sirküler No 2017-12 İŞVERENLERE STOPAJ GELİR VERGİSİ VE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ

...» Sirküler No 2017-11 MUHTASAR VERGİ BEYANNAMESİ İLE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ BİRLEŞTİRİLDİ

...» Sirküler No 2017-10 KDV UYGULAMALARINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

...» Sirküler No 2017-09 KOBİ BİRLEŞMELERİNE VERGİSEL TEŞVİK GETİRİLDİ

...» Sirküler No 2017-08 6770 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

...» Sirküler No 2017-07 AF KAPSAMINDA VERGİ VE PRİM BORÇLARINI YAPILANDIRAN MÜKELLEFLERE ÖDEMEYE İLİŞKİN YENİ İMKANLAR SUNULDU

...» Sirküler No 2017-06 GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN PERSONELE ÖDENEN GÜNDELİKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

...» Sirküler No 2017-05 YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI GELİYOR

...» Sirküler No 2017-04 BÖLGESEL YÖNETİM MERKEZLERİNE VERGİ MUAFİYETİ GETİRİLDİ

...» Sirküler No 2017-02 VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİ 30.06.2017 TARİHİNE KADAR UZATILDI

...» Sirküler No 2017-01 2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI İLAN EDİLDİ

...» SİNERJİ SİRKULER RAPOR 3 2016 YILI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

...» Sirküler No 2016-31 KOBİ'LERİN CAN SİMİDİ KREDİ GARANTİ FONU

...» Sirküler No 2016-30 YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLAR 31 ARALIK 2016 TARİHİNE KADAR VERGİSİZ BİR ŞEKİLDE TÜRKİYE'YE GETİRİLEBİLECEK

...» Sirküler No 2016-29 BİNEK OTOMOBİLLERDE ÖTV ARTIŞINA GİDİLDİ

...» Sirküler No 2016-28 VERGİ AFFI UYGULAMASINDA TAKSİTLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI

...» Sirküler No 2016-27 DAMGA VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN SON DÜZENLEMELER

...» Sirküler No 2016-26 VERGİ AFFI YASASI İLE GETİRİLEN VARLIK BARIŞI UYGULAMASININ ESASLARI

...» Sirküler No 2016-25 DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ ALACAKLARINDA VERGİ AFFI UYGULAMASI

...» Sirküler No 2016-24 İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA KAYITLARA ALINMASI

...» Sirküler No 2016-23 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİALARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA BEYANI VE İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI

...» Sirküler No 2016-22 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA BEYANI VE YASAL KAYITLARDAN ÇIKARTILMASI

...» Sirküler No 2016-21 6736 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE SSK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

...» Sirküler No 2016-20 6728 SAYILI "YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" İLE 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU'NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

...» Sirküler No 2016-19 6728 SAYILI "YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

...» Sirküler No 2016-18 VERGİ AFFI YASA TASARISI NELER GETİRİYOR?

...» Sirküler No 2016-17 İSTİNAF MAHKEMELERİ 20 TEMMUZ'DA GÖREVE BAŞLIYOR

...» Sirküler No 2016-16 YENİ EKONOMİ PAKETİ AÇIKLANDI

...» Sirküler No 2016-15 YERLİ VE YABANCI İÇİN YENİ TEŞVİK PAKETİ AÇIKLANDI

...» Sirküler No 2016-14 TASARRUFU KISITLANAN GAYRİMENKULLERDE EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI

...» Sirküler No 2016-13 GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN GETİRİLEN VERGİ TEŞVİĞİNİN AYRINTILARI BELLİ OLDU

...» Sirküler No 2016-12 BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAK ZORUNDA OLAN ŞİRKETLERE İLİŞKİN HADLER YENİDEN BELİRLENDİ

...» Sirküler No 2016-11 2016 YILI MART AYI İÇİNDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE BEYAN EDİLECEK ÜCRET GELİRLERİ

...» Sirküler No 2016-10 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYAN DURUMU

...» Sirküler No 2016-9 SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

...» Sirküler No 2016-8 GERÇEK KİŞİ MÜKELLEFLERDE UYGULANMAKTA OLAN HAZIR BEYAN SİSTEMİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

...» Sirküler No 2016-7 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU UYGULAMASINDA SON DURUM

...» Sirküler No 2016-6 VERGİ USUL KANUNU YASA TASARISINDA DİKKATİ ÇEKEN YENİ DÜZENLEMELER

...» Sirküler No 2016-5 6663 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

...» Sirküler No 2016-4 ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ GEREKİRKEN KAĞIT ORTAMINDA DÜZENLENEN FATURANIN KDV VE GİDER İNDİRİMİNE ETKİSİ

...» Sirküler No 2016-3 KDV YÖNÜNDEN DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

...» Sirküler No 2016-2 2016 YILINDA UYGULANACAK BAZI VERGİ ORANI VE TUTARLARI

...» Sirküler No 2016-1 2015 YILI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

...» Sirküler No:2015/42 TAHSİLAT VE ÖDEMELERDE TEVSİK ZORUNLULUĞUNUN ASGARİ HADDİ 7 BİN TL'YE DÜŞÜRÜLDÜ

...» Sirküler No:2015/41 MALİYE BAKANLIĞI BAZI MÜKELLEFİYETLERE İLİŞKİN SÜRELERİ UZATTI

...» Sirküler No:2015/40 MÜKELLEFLER 1 OCAK 2016 TARİHİNE KADAR ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE DAHİL OLMAK ZORUNDALAR

...» Sirküler No:2015/39 ELEKTRONİK ARŞİV UYGULAMASI NEDİR AVANTAJLARI NELERDİR?

...» Sirküler No:2015/38 E-FATURA VE E-DEFTERLERLE ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMALARI VE YENİ NESİL ÖKC KULLANMA ZORUNLULUĞU

...» Sirküler No:2015/37 KİRACILAR TARAFINDAN GAYRİMENKULLERE YAPILAN İLAVE YATIRIMLARIN MÜLK SAHİBİNE BEDELSİZ DEVRİ VERGİYE TABİDİR

...» Sirküler No:2015/36 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

...» Sirküler No:2015/35 BATIK ALACAĞA DÖNÜŞEN AVANSLAR VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE GİDER OLARAK DİKKATE ALINABİLİR

...» Sirküler No:2015/34 KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDE HACİZ UYGULAMASI

...» Sirküler No:2015/33 ANONİM ŞİRKETLERDE HAMİLİNE YAZILI HİSSE SENEDİ UYGULAMASI

...» Sirküler No:2015/32 KAMU ALACAKLARINDA TAHSİL ZAMANAŞIMI

...» Sirküler No:2015/31 VERGİ KARŞILIĞI MUHASEBESİ

...» Sirküler No:2015/30 ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI

...» Sirküler No:2015/29 YURT DIŞINDAN OLAN ALACAKLAR İÇİN DE ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILABİLMEKTEDİR

...» Sirküler No:2015/28 İŞ AKDİNİN İKALE SÖZLEŞMESİ İLE (KARŞILIKLI ANLAŞMA YOLUYLA) SONLANDIRILMASI DURUMUNDA ÖDENEN KIDEM TAZMİNATLARI GELİR VERGİSİNE TABİ MİDİR?

...» Sirküler No:2015/27 İPTAL EDİLEN SÖZLEŞMELER DAMGA VERGİSİNE TABİ MİDİR?

...» Sirküler No:2015/26 SERMAYE AMORTİSMANI UYGULAMASI BAŞLADI

...» Sirküler No:2015/25 REZİDANS, HOME OFİS, BÜRO OLARAK İNŞA EDİLEN ANCAK KONUT OLARAK TESLİM EDİLEN TAŞINMAZLARDAKİ KDV UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞI GÖRÜŞ DEĞİŞTİRDİ

...» Sirküler No:2015/24 KAREKODLU ÇEK UYGULAMASI BAŞLADI

...» Sirküler No:2015/23 MALİ TATİL UYGULAMASI

...» Sirküler No:2015/22 E-DEFTER TUTMA VE E-FATURA UYGULAMASINA DAHİL OLMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

...» Sirküler No:2015/21 VERGİ DAİRELERİ ELEKTRONİK YOKLAMA UYGULAMASINA GEÇİYOR

...» Sirküler No:2015/20 KAMU ALACAKLARINDA TECİL VE TAKSİTLENDİRME UYGULAMASI

...» Sirküler No:2015/19 ŞİRKET KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN KAMU BORÇLARINDAN DOLAYI MÜTESELSİL SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN 6183 SAYILI KANUN'UN BAZI FIKRA HÜKÜMLERİ ANAYASA MAHKEMESİ'NCE İPTAL EDİLDİ

...» Sirküler No:2015/18 KAMU ALACAKLARININ KORUNMASINDA ALACAKLI KAMU İDARELERİ BORÇLU KİŞİLERİN GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU HUKUKİ İŞLEMLERE KARŞI İPTAL DAVASI AÇABİLMEKTEDİR

...» Sirküler No:2015/17 AR-GE VE YAZILIM FAALİYETLERİ NETİCESİNDE ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA VERGİ İSTİSNASI GETİRİLDİ

...» Sirküler No:2015/16 E-FATURA OLARAK DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ HALDE KAĞIT OLARAK DÜZENLENEN FATURALAR YOK HÜMKÜNDE SAYILAMAYACAK

...» Sirküler No:2015/15 GERİYE DÖNÜK MÜKELLEFİYET TESİSLERİNDE UYGULANAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI ARTIK KESİLEMEYECEK

...» Sirküler No:2015-14 2014 TAKVİM YILINDA GERÇEK KİŞİLERCE YAPILAN GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA VERGİLEME

...» Sirküler No:2015/13 2014 YILINDA GERÇEK KİŞİLERCE ELDE EDİLEN ÜCRET GELİRLERİNİN YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLECEĞİ DURUMLAR

...» Sirküler No:2015/12 ŞİRKETLERE SERMAYE AMORTİMANI GETİRİLİYOR

...» Sirküler No:2015/11 KENDİLİĞİNDEN UZAYAN SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

...» Sirküler No: 2015/10 KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNİN KONUTLARDA NET ALAN HESABINA İLİŞKİN BÖLÜMÜNÜN YÜRÜTMESİ DANIŞTAY 4. DAİRESİNCE DURDURULDU

...» Sirküler No:2015/9 ANAYASA MAHKEMESİ REDDEDİLEN VERGİ DAVALARINDA MÜKELLEFLERE BİREYSEL BAŞVURU YOLUNU AÇTI

...» Sirküler No:2015/8 KAMU ALACAKLARINDA BORÇLUNUN ÖLÜMÜ VE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU

...» Sirküler No:2015/7 ADİ ORTAKLIKLARDA ORTAKLIĞI SONLANDIRAN PAY DEVİRLERİNDE VERGİLEME VE FATURA DÜZENLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

...» Sirküler No:2015/6 BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMASINDA SON DURUM

...» Sirküler No:2015/5 TÜRKİYE'DE KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI VE BU KIYMETLER ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKLERİ

...» Sirküler No:2015/4 YURT DIŞINDA YAPILAN HARCAMALARIN BELGELENDİRİLMESİ VE VERGİSEL BOYUTU

...» Sirküler No:2015/3 2015 YILINDA UYGULANACAK BAZI VERGİ ORANI VE TUTARLARI

...» Sirküler No:2015/2 2015 YILINDA UYGULANACAK OLAN VERGİ CEZALARI VE AMORTİSMAN SINIRI

...» Sirküler No:2015/1 2014 YILI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

...» Sirküler No:2014/50 MALİYE BAKANLIĞI MAHKEMELERCE HÜKMOLUNAN VEKALET ÜCRETLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ VE VERGİLEME USULÜNDE GÖRÜŞ DEĞİŞTİRDİ

...» Sirküler No:2014/49 FATURA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

...» Sirküler No:2014/48 ÖĞRENCİ BURSLARININ VERGİSEL BOYUTU

...» Sirküler No:2014/47 2015 HESAP DÖNEMİNDE TUTULACAK DEFTERLER VE NOTER TASDİK DURUMLARI

...» Sirküler No:2014/46 MİRAS YOLUYLA VEYA İVAZSIZ İNTİKALLE EDİNİLEN ARSALARIN KAT KARŞILIĞI DEVRİNDE VERGİLEME

...» Sirküler No:2014/45 FATURA DÜZENLEME SÜRESİNDE 7 GÜNÜN HESABI VE ELEKTRONİK FATURADA UYGULAMA

...» Sirküler No:2014/44 GERÇEK KİŞİLERCE YAPILAN GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA KAZANCIN TESPİTİNDE DİKKATE ALINABİLECEK GİDERLER

...» Sirküler No:2014/43 KANUNİ SÜRESİ İÇİNDE VERİLEN DÜZELTME BEYANNAMELERİ İLE KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA PİŞMANLIKLA VERİLEN BEYANNAMELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

...» Sirküler No:2014/42 ELEKTRONİK TİCARET İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME

...» Sirküler No:2014/41 DÖVİZ CİNSİNDEN VERİLEN VE ALINAN AVANSLARIN DEĞERLEMESİ VE DEĞERLEME FARKLARININ AKIBETİ

...» Sirküler No:2014/40 ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİ

...» Sirküler No:2014/39 AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMET (ATİK) ALIMLARINA İLİŞKİN OLARAK YÜKLENİLEN KDV’NİN KDV İADE HESABINA DAHİL EDİLMESİNDE İZLENECEK YÖNTEM

...» Sirküler No:2014/38 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

...» Sirküler No:2014/37 YENİ NESİL ÖKC KULLANIM ZORUNLULUĞU HAKKINDA SON DURUM

...» Sirküler No:2014/36 TORBA KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILABİLECEK AMME ALACAKLARI VE UYGULAMA ESASLARI

...» Sirküler No:2014/35 HEDİYE ÇEKLERİNDE VERGİ UYGULAMASI

...» Sirküler No:2014/34 TORBA YASADA VERGİ DÜZENLEMELERİ

...» Sirküler No:2014/33 İDARİ YARGIDA İVEDİ YARGILAMA USULÜ İHDAS EDİLDİ

...» Sirküler No:2014/32 ŞİRKETLERDE TİCARET UNVANININ ÖNEMİ VE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

...» Sirküler No:2014/31 VERGİ YARGISI İLE İDARİ YARGIDA İSTİNAF MAHKEMELERİ TESİS EDİLDİ

...» Sirküler No:2014/30 6502 SAYILI (YENİ) TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'DA TÜKETİCİ HAKLARI

...» Sirküler No:2014/29 TORBA KANUNDA VERGİ İLE İLGİLİ YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER

...» Sirküler No:2014/28 PERSONELE VERİLEN RAMAZAN PAKETİ, MARKET VE ERZAK ÇEKLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

...» Sirküler No:2014/27 2014 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

...» Sirküler No:2014/26 İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASINDAN KDV İADE HAKKI DOĞAN BÜTÜN MÜKELLEFLER YARARLANABİLECEKLER

...» Sirküler No:2014/25 ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ UYGULAMASI

...» Sirküler No:2014/23 İHRAÇ EDİLEN MALLARIN GERİ GELMESİ DURUMUNDA KDV İSTİSNASININ AKIBETİ

...» Sirküler No:2014/22 SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI VE SERBEST BÖLGELERE YAPILAN TESLİM VE HİZMET İFALARININ İHRACAT İSTİSNASI KARŞISINDAKİ DURUMU

...» Sirküler No:2014/21 GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINDA YAPILAN BAĞIŞLARIN İNDİRİM OLARAK DİKKATE ALINMASI VE UYGULAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

...» Sirküler No:2014/20 SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI

...» Sirküler No: 2014/19 SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV İADESİNDE ÖZEL ESASLAR UYGULAMASI

...» Sirküler No:2014/18 FATURALARDA ISLAK İMZA YERİNE İMZA KAŞESİ YA DA MATBU İMZA KULLANILIP KULLANILAMAYACAĞI

...» Sirküler No:2014/17 ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

...» Sirküler No:2014/16 e-FATURA UYGULAMASINDA DİKKATE EDİLECEK HUSUSLAR

...» Sirküler No:2014/15 MÜKELLEFLERE ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

...» Sirküler No:2014/14 2013 YILINDA GERÇEK KİŞİLERCE ELDE EDİLEN ÜCRET GELİRLERİNİN YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLECEĞİ DURUMLAR

...» Sirküler No:2014/13 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER İÇİN GEÇERLİ HADLER DÜŞÜRÜLDÜ

...» Sirküler No:2014/12 GELİR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE BEYANNAME ÜZERİNDE YAPILABİLECEK İNDİRİMLER

...» Sirküler No:2014/11 GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

...» Sirküler No:2014/10 2013 TAKVİM YILINDA GERÇEK KİŞİLERCE YAPILAN GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA VERGİLEME

...» Sirküler No:2014/9 GERÇEK KİŞİLERCE 2013 TAKVİM YILINDA FİNANSAL ARAÇLARIN ALIM SATIMINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

...» Sirküler No:2014/8 KONUT KİRA GELİRLERİNE UYGULANAN VERGİ İSTİSNASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

...» Sirküler No:2014/7 GERÇEK KİŞİLERİN 2013 TAKVİM YILINDA ELDE ETTİKLERİ KİRA GELİRLERİNİN BEYANINDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

...» Sirküler No:2014/6 KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN İNŞAA EDİLEN BİNALARIN YAP-İŞLET-DEVRET UYGULAMASI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

...» Sirküler No:2014/5 SAHTE BELGE DÜZENLEME FİİLİ NEDENİYLE MÜKELLEFİYETİ TERKİN EDİLENLERE TEMİNAT UYGULAMASI GETİRİLDİ

...» Sirküler No:2014/4 KDV İADE ALACAKLARININ SSK PRİM BORÇLARINA MAHSUBUNDA SÜRE UZATILDI

...» Sirküler No: 2014/3 ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENETLERİ VE DEVİR USULLERİ İLE VERGİLEME İLKELERİ

...» Sirküler No:2014/2 ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARINDA MUKİMLİK VE BELGEYE BAĞLANMASI

...» Sirküler No : 2014/1 2014 YILINDA UYGULANACAK BAZI VERGİ ORANI VE TUTARLARI

...» Sirküler No:2013 / 58 A.Ş.’LERDE VERGİ BORCUNDAN DOLAYI KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU

...» Sirküler No:2013/56 TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ÖZKAYNAKLAR ARASINDA BULUNAN FONLAR SERMAYEYE EKLENMEDİKÇE SERMAYE ARTIRILAMAZ

...» Sirküler No:2013/55 ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASINDA TAKVİM NETLEŞTİ

...» Sirküler No:2013/54 TAŞIT ARAÇLARINDA ÖTV MATRAHININ TESPİTİ

...» Sirküler No: 2013/53 KASKO DEĞERİNİN ALTINDA TAŞIT ARACI SATIŞI MÜMKÜN MÜ ?

...» Sirküler No:2013/52 VERGİ İADE TALEPLERİ STANDART DİLEKÇELER İLE İNTERNET ORTAMINDA TALEP EDİLEBİLECEK

...» Sirküler No:2013/51 ORTAKLARA BORÇLAR HESABININ SERMAYEYE EKLENMESİNDE TİCARET MAHKEMESİNE BAŞVURMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

...» Sirküler No: 2013/50 LİMİTED ŞİRKET VERGİ BORCUNUN TAHSİLİNDE TAKİP SIRASI

...» Sirküler No: 2013/49 TASFİYE NETİCESİNDE DEĞERİ KISMEN VEYA TAMAMEN DÜŞEN İŞTİRAK HİSSELERİ NEDENİYLE ZARAR KAYDI YAPILABİLİR Mİ

...» Sirküler No:2013 /49 ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİ

...» Sirküler No: 2013/47 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLARDA KARŞILIĞIN AYRILACAĞI DÖNEM

...» Sirküler No: 2013/46 KDV İSTİSNASI UYGULAMASINDA HİZMET İHRACATI NE DEMEKTİR

...» Sirküler No:2013/45 ORTAKLARA BORÇLAR HESABININ SERMAYEYE EKLENMESİNDE TİCARET MAHKEMESİNE BAŞVURU ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

...» Sirküler No: 2013/44 YENİ FİNANSAL KİRALAMA KANUNU İLE KİRACILARA SAT VE GERİ KİRALA İMKANI GETİRİLDİ

...» Sirküler No: 2013/43 ŞİRKETLERİN WEB SAYFASI OLUŞTURMA ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ SON HATIRLATMALAR

...» Sirküler No: 2013/42 YENİ GELİR VERGİSİ YASA TASARISI NELER GETİRİYOR

...» Sirküler No:2013/41 İŞ HUKUKU UYGULAMASINDA İBRANAMELERİN GEÇERLİK ŞARTLARI

...» Sirküler No:2013/40 VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMAK İÇİN SON GÜNLER

...» Sirküler No:2013/39 MALİ TATİL İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

...» Sirküler No:2013/38 ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASINDA SON DURUM

...» Sirküler No:2013/37 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA ZORUNLULUĞUNDA SON DURUM

...» Sirküler No:2013/36 YENİDEN VARLIK BARIŞI

...» Sirküler No:2013/35 YURT DIŞI FUAR KATILIM HARCAMALARI DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN KARŞILANMAKTADIR

...» Sirküler No:2013/34 DÖVİZ CİNSİNDEN YAPILAN HAKEDİŞ ÖDEMELERİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

...» Sirküler No:2013/33 MÜKELLEFLER 2012 YILINA İLİŞKİN VERGİ LEVHALARINI 31 MAYIS 2013 TARİHİNE KADAR İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN ALMAK VE İŞ YERLERİNDE BULUNDURMAK ZORUNDADIRLAR

...» Sirküler No:2013/32 DÖVİZLİ İŞLEMLERDE DÖVİZ KURUNUN TARAFLARCA BELİRLENMESİ DURUMUNDA KDV MATRAHININ TESPİTİ

...» Sirküler No:2013/31 ŞİRKETLERİN YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM HARCAMALARININ DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN KARŞILANMASI

...» Sirküler No:2013/30 BÜTÜN ANONİM ŞİRKETLERE DENETÇİ ZORUNLULUĞU TEKRAR GETİRİLDİ

...» Sirküler No:2013/29 İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATLARINDA VERGİ UYGULAMASI

...» Sirküler No:2013/28 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 30 NİSAN TARİHİNE KADAR KESİN MİZAN BİLDİRİMİ VERECEKLER

...» Sirküler No:2013/27 NİSAN-MAYIS AYLARI İÇİNDE VERİLMESİ GEREKEN MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR

...» Sirküler No:2013/26 TEREDDÜTLÜ HUSUSLARDA MALİYE BAKANLIĞI’NDAN GÖRÜŞ ALMAK ÖNEMLİ HALE GELDİ

...» Sirküler No:2013/25 HÜKÜMET KOMİSERİ BULUNDURULACAK ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARI

...» Sirküler No:2013/24 DEFTER KAPANIŞ TASDİKLERİ İLE İLGİLİ SON HATIRLATMALAR

...» Sirküler No:2013/23 ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI BAŞLADI

...» Sirküler No:2013/22 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE BEYAN EDİLEN GELİRLERDEN YAPILACAK İNDİRİMLER

...» Sirküler No:2013/21 ÜCRET GELİRLERİNİN YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLECEĞİ DURUMLAR

...» Sirküler No:2013/20 2012 TAKVİM YILI İÇİNDE ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANI İLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

...» Sirküler No:2013/19 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIM SÜRECİ

...» Sirküler No:2013/18 YENİ TİCARET KANUNU’NDA BAĞLI ŞİRKETLER HAKİM ŞİRKETLERLE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ İŞ VE İŞLEMLERİ AÇIKLAYAN RAPOR DÜZENLEMEK ZORUNDALAR

...» Sirküler No:2013/17 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE YEDEK AKÇELER, KAR DAĞITIMI UYGULAMASI VE VERGİLEME

...» Sirküler No:2013/16 MEVCUT MÜKELLEFLERİN ÖNEMLİ BİR KISMI ELEKTRONİK DEFTER TUTMA VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI KAPSAMINA ALINDI

...» Sirküler No:2013/15 İNŞAAT İŞLERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

...» Sirküler No:2013/14 ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

...» Sirküler No:2013/13 ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARINDA TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI

...» Sirküler No:2013/12 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BELİRLENDİ

...» Sirküler No:2013/11 TİCARET ŞİRKETLERİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARI DIŞINDA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK KURUL TOPLANTILARI

...» Sirküler No:2013/10 FATURA VE BENZERİ BELGE VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI HALİNDE VERGİ DAİRESİNCE KESİLECEK ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ANCAK CARİ YIL İÇİNDE KESİLEBİLİR

...» Sirküler No:2013/9 GAYRİFAAL ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLER TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNCE RE’SEN TİCARET SİCİLİNDEN SİLİNECEKLER

...» Sirküler No:2013/8 BANKA MEVDUAT FAİZLERİNE UYGULANAN VERGİ TEVKİFAT ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

...» Sirküler No:2013/7 YURT DIŞINDAN SATIN ALINAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARI (YAZILIMLARI) İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ TEVKİFATI UYGULAMASI

...» Sirküler No:2013/6 2013 YILINDA UYGULANACAK BAZI VERGİ ORANI VE TUTARLARI

...» Sirküler No:2013/5 TÜRKİYE’DEN YURT DIŞI MUKİMİ KİŞİ VE KURUMLARA VERİLEN HİZMETLERDE İNDİRİM UYGULAMASI

...» Sirküler No:2013/4 KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

...» Sirküler No:2013/3 1 OCAK 2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE DANIŞTAY DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

...» Sirküler No:2013/2 İSKONTO VE AVANS FAİZ ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

...» Sirküler No:2013/1 2012 YILI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

Sayfalar: 1